Trang chủ   KẾ TOÁN - DU LỊCH  TỔ CHỨC THI CHỨNG CHI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI NHA TRANG

TỔ CHỨC THI CHỨNG CHI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI NHA TRANG


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
                              
TRƯỜNG CĐN VĂN LANG HÀ NỘI
---------------
Số:      /TBTS-CĐNVL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018
 
THÔNG BÁO  TỔ CHỨC THI  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
 
            Trường Cao đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau:
 
  1. Đối tượng tham dự:
Tất cả các đối tượng có nhu cầu cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa.
a. Hướng dẫn viên Quốc tế: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
b.Hướng dẫn viên Nội địa: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên
2. Hình thức kiểm tra:
a. Phần lý Thuyết: 
  - Bài Trắc nghiệm (75 phút);
  - Bài Tự luận (75 phút)
b. Phần Thực hành: 20 phút (5 phút chuẩn bị, 10 phút thuyết trình, 5 phút trả lời câu hỏi)
 3. Lệ phí ôn thi, dự thi:
- Ôn tập:  1.000.000đ/ học viên ( Một triệu đồng chẵn./.)
- Lệ phí dự thi + chứng chỉ: 1.000.000đ/học viên (Một triệu đồng chẵn./.)
4. Chứng chỉ: Do Trường Cao đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội cấp theo quy định của Tổng cục Du lịch. Sau khi thi 01 tuần.
5. Điều kiện tổ chức thi: từ 30 thí sinh trở lên
Hồ sơ đăng ký thi gồm có: 
Đơn đăng ký thi (Theo mẫu): 01 bản;
Ảnh (cỡ 3 x 4): 2 cái (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh); 01 CMND Photo;
Địa điểm liên h  nhận hồ sơ:
Địa chỉ : Số 57 đường B1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung Nha Trang Khánh Hòa
Điện thoại : 0981 8686 20
Email :   trucpt@giaoducvietnam.edu.vn                                Website : daynghenhatrang.vn
 
  HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
ThS. Hứa Xuân Đồng